Norm Kwaliteitsregeling zzp'ers Thuiszorg

Norm Kwaliteitsregeling ZZP'er Zorg

De kwaliteitseisen waaraan u als zzp'er voor het verkrijgen van het keurmerk moet voldoen staan beschreven in de ‘Kwaliteitsregeling ZZP'er Zorg’. De eisen hebben betrekking op het voldoen aan de voor de zzp’er geldende beroeps- en ondernemingseisen en de ervaring die cliënten met de door u verleende zorg hebben. Kiwa verifieert de beroeps- en ondernemingseisen aan de hand van de door u aangeleverde bewijsstukken. De klantervaringen worden gemeten met behulp van een cliëntenenquête die is gebaseerd op de in de sector gangbare CQ-vragenlijst voor Zorg Thuis. 
Klik hier om de ‘Kwaliteitsregeling ZZP'er Zorg’ te downloaden.

Inschaling kwalificatieniveau

Bij de aanmelding voor het Keurmerk ZZP'er Zorg dient u ook uw kwalificatieniveau op te geven, variërend van niveau 1 t/m niveau 5. Dit niveau komt overeen met het niveau van de door u gevolgde vakopleiding en/of een werkervaringscertifcaat. In het onderstaande overzicht kunt u een en ander uitgebreid terugvinden.
Klik hier om 'Overzicht kwalificatieniveau' te downloaden.


 

  ©Kiwa Technische realisatie: TRIQS software