Norm Kwaliteitsregeling ZOZ

Norm Kwaliteitsregeling ZOZ

De kwaliteitseisen waaraan u als zzp’er voor het verkrijgen van het keurmerk moet voldoen staan beschreven in de ‘Kwaliteitsregeling ZOZ’. De eisen hebben betrekking op het voldoen aan de voor de zzp’er geldende beroeps- en ondernemingseisen en de ervaring die cliënten met de door u verleende zorg hebben. Kiwa verifieert de beroeps- en ondernemingseisen aan de hand van de door u aangeleverde bewijsstukken. De klantervaringen worden gemeten met behulp van een cliëntenenquête.
Klik hier om de ‘Regeling Kwaliteitskeurmerk ZOZ’ te downloaden.

 

Inschaling kwalificatieniveau

Bij de aanmelding voor het Keurmerk ZOZ dient u ook uw kwalificatieniveau op te geven, variërend va niveau 1 t/m niveau 5. Dit niveau komt overeen met het niveau van de door u gevolgde vakopleiding en/of een werkervaringscertifcaat. In het onderstaande overzicht kunt u een en ander uitgebreid terugvinden.

Klik hier om 'Overzicht kwalificatieniveau' te downloaden.


 

  ©Kiwa Technische realisatie: TRIQS software